Wskazówki ruletka kasyna online

 1. Texas Holdem Za Darmo: Ponadto, po zarejestrowaniu się jako gracz, będzie można ubiegać się o dobre promocje.
 2. Sloty Bez Rejestracji Darmowe Spiny Bez Depozytu - Zdobądź adres portfela kryptograficznego Lucky Draw Casino.
 3. Bezpieczne Maszyny Hazardowe Kasyno Online: Z ponad 80 różnymi programistami na pokładzie, jesteś na prawdziwą ucztę.

Nowe automaty online grają na pieniądze 2023

Kasyno Ruletka Na Żywo Jak Wygrać
Bezpieczeństwo i Ochrona idą w parze.
Kasyno Internetowe Bonus Bez Depozytu 2023
Nie będą tak skłonni do rezygnacji z rundy po rundzie ciemnych i mogą nakłonić greedier big stack do przegranej z zakładem all-in.
Firma obsługuje klientów z wielką starannością i stosować zasady najlepiej pasuje do klientów.

Nowe maszyny hazardowe online darmowe

Graj W Najlepszy Wirtualny Blackjack
Poza tym Platforma hazardowa oferuje narzędzia odpowiedzialnego hazardu do samowykluczenia.
Automat Do Gier Hazardowych Na Pieniądze 2023
Zamiast tego używa systemu heurystycznego do oszacowania proporcji kart wysokich do niskich, które pozostały w talii.
Darmowe Maszyny Hazardowe Do Gry Bez Rejestracji

26 sierpnia 2016

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Browar Probus

 

 • 1 Postanowienia wstępne
 1. Sklep jest przeznaczony wyłącznie dla osób, które mają ukończone 18 lat.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.
 3. Informacje prezentowane w Sklepie są jedynie zaproszeniem dla Kupujących do składania Sprzedawcy ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie i tym samym same w sobie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi przez przyjęcie oferty Kupującego przez Sprzedawcę.
 5. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest Punkt odbioru.
 6. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone przeglądarkę internetową obsługującą pliki cookies z dostępem do sieci Internet, a do składania ofert Sprzedawcy także aktywne konto email.

 

 • 2 Definicje
 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie oraz na składanie Zamówień.
 3. Konsument – Kupujący będący w rozumieniu Kodeksu cywilnego konsumentem.
 4. Kupujący – każdy, mający ukończone 18 lat, podmiot składający Zamówienie poprzez Sklep.
 5. Punkt odbioru – Browar Probus, Młyńska 16, 55-200 Oława, miejsce, w którym Kupujący może osobiście odebrać zakupione w związku ze Sklepem towary.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem probus.olawa.pl.
 8. Sprzedawca – wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki: Krzysztof Miszczak (nr NIP 9121359360, nr REGON 020234136, działający pod firmą Browar PROBUS Krzysztof Miszczak wspólnik spółki cywilnej) – wspólnik spółki cywilnej oraz Piotr Skotnicki (nr NIP 9121324410, nr REGON 932080500, działająca pod firmą Browar PROBUS Piotr Skotnicki wspólnik spółki cywilnej) – wspólnik spółki cywilnej, prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą MS KRZYSZTOF MISZCZAK BEATA MISZCZAK PIOTR SKOTNICKI MAŁGORZATA SKOTNICKA S.C, nr REGON 021818069, ul. Opolska 7, 55-200 Oława.
 9. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego w Sklepie,
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego cenę oraz koszt dostawy.

 

 • 3 Dane kontaktowe
 1. Adres pocztowy: ul. Opolska 7, 55-200 Oława.
 2. Adres e-mail: dystrybucja@probus.olawa.pl.
 3. Numer telefonu: + 48 577 925 313

 

 

 • 4 Składanie Zamówień
 1. Kupujący poprzez Sklep składa Sprzedawcy Zamówienie.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy założyć w Sklepie Konto użytkownika.
 3. W celu złożenia Zamówienia w pierwszym etapie należy dodać właściwy towar do koszyka w Sklepie – wskazując jego ilość.
 4. Następnie Kupujący wybiera metodę dostarczenia towaru, sposób płatności za zamówienie oraz podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia).
 5. W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści Zamówienia oraz zaakceptowania Regulaminu następuje złożenie Zamówienia.
 6. W przypadku przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę i zaakceptowania Regulaminu zostaje zawarta Umowa, na warunkach określonych w Zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 7 oraz ust. 12 oraz § 6 ust. 3.
 7. W przypadku gdy Kupujący składa Zamówienie hurtowe, w tym w każdym przypadku Zamówienie, którego przedmiotem jest sprzedaż kegów, umowa sprzedaży zostanie zawarta pod dostarczenia właściwej koncesji przez Kupującego.
 8. O przyjęciu Zamówienia Sprzedawca poinformuje Kupującego w wiadomości e-mail o odpowiedniej treści, wysłanej na adres podany w Koncie użytkownika.
 9. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub
  z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 10. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.
 11. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest pod warunkiem, że w momencie dostawy towaru będącego przedmiotem zamówienia towaru, lub w momencie odbioru towaru przez Kupującego w Punkcie odbioru, Kupujący nie znajduje się w stanie nietrzeźwości i ma skończone 18 lat. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Kupującego Sprzedawca, a także kurier wykonujący dostawę w imieniu Sprzedawcy, może żądać od Kupującego okazania dokumentu stwierdzającego wiek Kupującego.

 

 • 5 Koszt zamówienia
 1. Ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT oraz podatek akcyzowy, o ile w danym przypadku występuje.
 2. Na całkowity koszt Zamówienia składa się cena za towar wskazana w opisie towaru oraz koszt jego dostawy wskazany w Sklepie, w tym w koszyku podczas składania Zamówienia. Po wybraniu przez Kupującego towaru oraz sposobu jego dostawy Kupujący pozna całkowity koszt Zamówienia, które zamierza złożyć poprzez Sklep.

 

 • 6 Płatności
 1. Kupujący za przyjęte Zamówienie, z zastrzeżeniem ust. 3 może zapłacić:
 2. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pośrednictwem PayU,
 3. za pośrednictwem platformy płatniczej PayU.
 4. Za towary należy zapłacić w terminie 30 min od uzyskania informacji o przyjęciu Zamówienia.
 5. Nieopłacenia zamówienia w sposób określony w ust. 2 skutkuje tym, że Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.

 

 • 7 Realizacja przyjętego Zamówienia
 1. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej, a w przypadku zamówień hurtowych składanych przez Przedsiębiorców również transportem własnym Sprzedawcy na terenie Wrocławia i okolic w każdy czwartek.
 2. Kupujący ma możliwość osobistego odebrania zakupionego towaru w Punkcie odbioru po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru ze Sprzedawcą.
 3. Przyjęte przez Sprzedawcę Zamówienia zostaną zrealizowane w terminie do 4 – 5 Dni roboczych od momentu opłacenia zamówienia, z tym zastrzeżeniem że termin realizacji zamówień hurtowych składanych przez Kupujących nie będących Konsumentami może okazać się dłuższy o czym Kupujący zostanie poinformowany przed zawarciem umowy sprzedaży.
 4. W przypadku gdy Kupujący jako sposób dostawy towaru wybrał odbiór osobisty – termin realizacji zamówienia oznacza moment, w którym towar będzie gotowy do odbioru w Punkcie odbioru, z zastrzeżeniem ustępu 2.
 5. Terminy wskazywane przez Sprzedawcę dotyczą Dni roboczych, zarówno przygotowanie towarów do wysłania jak i ich nadanie odbywa się w Dni robocze.
 6. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia – tj. najpóźniej w terminie realizacji właściwym dla zamówionego towaru z najdłuższym terminem wysłania zamówienia.
 7. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

 

 • 8 Odstąpienie od umowy
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 3 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie,
  a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku
  z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres ul.Młyńska 16; 55-200 Oława niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Jeśli towar ze względu na swój charakter (np. ze względu na jego gabaryty) nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę: ok 30zł za paczkę do 30kg.
 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.

 

 • 9 Brak prawa odstąpienia od umowy
 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
 2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 • 10 Reklamacje
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny z zastrzeżeniem ust. 3 w stosunku do Przedsiębiorcy.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:
 3. a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 4. b) w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 5. c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 6. d) żądać usunięcia wady.
 7. W przypadku reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę możliwym sposobem załatwienia reklamacji jest wyłącznie sposób wskazany w ust. 2 lit. b pod warunkiem poinformowania Sprzedawcy o wadzie towaru niezwłocznie.
 8. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 3 Regulaminu.
 9. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Kupujący w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy określony w § 3 Regulaminu.
 10. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
 11. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane
  z rękojmią.
 12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres
  e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.
 13. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

 

 • 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. W sytuacji gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta efektu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  2. co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 • 12 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy w związku ze Sklepem jest Sprzedawca.
 2. Kupujący składając Zamówienie, w tym zakładając Konto użytkownika, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia oraz świadczenia przez Sprzedawcę wymienionej usługi (Konto użytkownika). Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko
  w celach, o których mowa w niniejszym ustępie, chyba że poda je Sprzedawcy w innym celu, na podstawie odrębnych ustaleń.
 3. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 • 13 Konto użytkownika

 

 1. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu, w tym składania Zamówień, należy zarejestrować się w Sklepie tj. założyć Konto użytkownika. Konto użytkownika pozwala Kupującemu dodatkowo m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień oraz samodzielną edycję swoich danych.
 2. Rejestracji dokonuje się poprzez podanie swoich danych w odpowiednim miejscu w Sklepie
 3. Kupujący podając swoje dane w Sklepie oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym, w szczególności w zakresie jego wieku.
 4. Po wyrażeniu woli założenia Konta w Sklepie Sprzedawca wyśle Kupującemu, na adres e-mail podany przez Kupującego podczas rejestracji wiadomość weryfikującą. W momencie potwierdzenia przez Kupującego woli zarejestrowania się w Sklepie zostaje zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Prowadzenie Konta użytkownika przez Sprzedawcę jest bezpłatne.
 6. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z usługi Konto użytkownika bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Kupujący powinien wysłać do Sprzedawcy, na adres email podany w § 3, swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w tym zakresie, a także usunięciem Konta użytkownika.

 

 • 14 Rezerwacja stolików
  1. Sklep daje możliwość bezpłatnej rezerwacji stolika w, prowadzonej przez Sprzedawcę, restauracji Probus mieszczącej się w Oławie przy ul. Młyńskiej 16.
  2. Rezerwacji można dokonać wyłącznie po zalogowaniu na swoje Konto użytkownika.
  3. W celu dokonania rezerwacji należy wpłacić, przy wykorzystaniu metod płatności dostępnych w Sklepie, 50 zł tytułem przedpłaty na poczet umowy sprzedaży zawartej w restauracji we wskazanym podczas składania rezerwacji terminie.
  4. Klient może anulować złożoną rezerwację telefonicznie lub poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w § 3 Regulaminu.
  5. W przypadku anulowania zamówienia Sprzedawca zwraca Klientowi kwotę, o której mowa w ust. 3.

 

 • 14 Postanowienia końcowe
 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego
  i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 2. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 8 Regulaminu każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 4. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może skorzystać.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: MS KRZYSZTOF MISZCZAK BEATA MISZCZAK PIOTR SKOTNICKI MAŁGORZATA SKOTNICKA S.C, nr REGON 021818069, ul. Opolska 7, 55-200 Oława, sklep@probus.olawa.pl)

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ______________________________________________________________

– Data odbioru ___________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

– Adres konsumenta(-ów) ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_________________________________________________________________________________

– Data ___________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.


Regulamin newslettera
sklepu Browar Probus

 

 

 • 1 Definicje

 

 1. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
 2. Sklep – sklep internetowy Browar Probus prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: olawa.pl
 3. Usługodawca – wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki: Krzysztof Miszczak (nr NIP 9121359360, nr REGON 020234136, działający pod firmą Browar PROBUS Krzysztof Miszczak wspólnik spółki cywilnej) – wspólnik spółki cywilnej oraz Piotr Skotnicki (nr NIP 9121324410, nr REGON 932080500, działająca pod firmą Browar PROBUS Piotr Skotnicki wspólnik spółki cywilnej) – wspólnik spółki cywilnej, prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą MS KRZYSZTOF MISZCZAK BEATA MISZCZAK PIOTR SKOTNICKI MAŁGORZATA SKOTNICKA S.C, nr REGON 021818069, ul. Opolska 7, 55-200 Oława.
 4. Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

 

 • 2 Newsletter

 

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Wiadomości email wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres email podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 3. Usługobiorca w celu zawarcia Umowy i zapisania się do usługi Newsletter w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres email, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres email, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres email, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 4. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie korzystając z opcji, o której mowa w ustępie 5 lub wysyłając wiadomość na adres email Usługodawcy: sklep@probus.olawa.pl.
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

 

 • 3 Reklamacje

 

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: dystrybucja@probus.olawa.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

 • 4 Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców przekazanych Usługodawcy w związku z usługą Newsletter jest Usługodawca.
 2. Usługobiorca zapisując się do Newslettera dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do skorzystania z usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawca w celu świadczenia usługi Newsletter na rzecz Usługobiorcy.
 3. Usługobiorca ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

 

 • 5 Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Usługobiorca powinien wysłać informację o tym, na adres email Usługodawcy: sklep@probus.olawa.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.